• Dialogue

    What is your dream?

  • Kgotla opstelling

    Kgotla facilitates

  • home-slider (L1050574)

    Kgotla Implements

Vergroot uw leiderschap

Grote leiders zien de kracht van de mensen om zich heen. Ze leiden hun onderneming door gebruik te maken van de kennis die onder de mensen aanwezig is. De Kgotla vergroot uw leiderschap en versterkt de kracht van uw managementteam.

Lees meer over Identity Navigation

Wijsheid van de groep

Ieder individu draagt waardevolle kennis met zich mee. Op het moment dat u uw medewerkers uitnodigt voor een Kgotla, komt al die kennis vrij. Gebruik de wijsheid van de groep om in heel korte tijd tot gedegen besluiten komen.

Lees meer over de Kgotla Methode

Optimale werkomgeving

Transformeer uw organisatie en uw werkomgeving. Werk samen met ons aan een interieur voor een optimale uitvoering van uw activiteiten en huisvesting van uw medewerkers gebaseerd op de Kgotla uitgangspunten.

Lees meer over Kgotla Workplace

Kgotla techniques allow everyone to have their say, they help the leader come to a decision everyone accepts and supports, and they develop the skills to realise dreams. What is your dream?Share your dream with us.

Kgotla in beeld


Wanneer kunt u Kgotla inzetten?


Lees onze boeken


Newsroom

Weg met de Ivoren Toren

April 2014

Opnieuw komt de Kgotla Company in de publiciteit door het geweldige nieuwe werkplek van KLM op Schiphol! Zowel Martijn de

Lees meer

Interview Martijn de Liefde Boss Magazine TU Delft

2014

BOSS magazine heeft de tijd genomen om Martijn de Liefde te interviewen over hoe de LeKgotla en Kgotla Workplace kan

Lees meer

KLM introduceert de Kgotla workplace

2013

Na een intensieve periode van dialoog en besluitvorming heeft KLM de stap genomen om de Kgotla Workplace methodologie en design

Lees meer

Kgotla , durft U het aan?

December 2012

Om een organisatie als stamhoofd te leiden is moed nodig, meerder internationale bedrijven zoals KLM, Shell en Cap Gemini hebben

Lees meer

Tribale zeggenschap geeft leven zin

April 2003

Willem de Liefde was uitgenodigd voor een interview waarin hij toelicht hoe tribal zeggenschap zin geeft in het leven. Het

Lees meer